خانه - آرشیو برچسب: Anglachel

آرشیو برچسب: Anglachel

آنگلاخل (جفت آنگویرل)

«آهن ستاره‌ی شلعه ور»، شمشیر ساخته شده توسط ائول، الف تاریک.این شمشیر که توسط  به لگ از دوریات استفاده می شد، بعدها دوباره از نو و به عنوان شمشیر سیاه تورین، گورتانگ، ساخته شد.

یادداشت ها:

  1. ما می‌توانیم تاریخ آنگلاخل را به سالهای قبل از نخستین طلوع خورشید برسانیم زیرا ائول آنرا در قبال اجازه سکونت در نان الموت، خارج از حلقه ملیان به تینگول داد. حلقه ای که سال‌ها قبل از آمدن خورشید تشکیل شد، بنابراین آنگلاخل باید تاریخی به قدمت آن داشته باشد.
  2. اگر آنگلاخل بخشی از بهای ائول بود برای اینکه تینگول به او اجازه رفتن و سکونت در نان الموت را بدهد در نتیجه نمی‌تواند آنرا در نان الموت ساخته شده باشد، با توجه به این واقعیت، بنابراین آنگلاخل باید در دوریات در زمانی که ائول در آن سرزمین به همراه خویشانش سکونت داشت ساخته شده است.
  3. ستاره شعله ور در نام آنگلاخل به منشأ آن بر می‌گردد. به همراه جفت آن، آنگویرل، آنگلاخل از یک آهن فوق العاده قوی بازیابی شده از یک شهاب ساخته شد.