آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Angerthas Daeron

آرشیو برچسب: Angerthas Daeron

آنگرتاس دایرون (شکل ثانویه رون های الفی)

رون های اولیه، یا کیرت، در ابتدا توسط دایرون، از خردمندان بزرگ دوریات، ساخته شد. این سیستم اولیه به نام کرتاس دایرون شناخته می شد و برای نمایش زبان سیندارین به کار میرفت. رون ها زیاد توسط الف های سیندار مورد استقبال قرار نگرفت اما دورف ها کار دایرون را بسیار مورد توجه قرار دادند. نحوه اختصاص آواها در کرتاس ...

ادامه مطلب »