خانه - آرشیو برچسب: Ancalimon

آرشیو برچسب: Ancalimon

آنکالیمون (نامی برای چهاردهمین حکمران نومه‌نور)

مخفف نام تار-آنکالیمون شاه نومه نوری. تار-آنکالیمون پسر تار-آتانامیر، بین سالهای ۲۲۵۱ و ۲۳۸۶ دوران دوم در نومه نور حکمران بود. سلطنت او دورهای حیاتی در تاریخ نومه نور بود چرا که اولین نشانه های اختلاف میان مردمان نومه نور بروز کرد که به دشمنی میان مردان شاه و گروهی که به مومنان مشهور شدند انجامید و در نهایت به نابودی نومه نور ختم شد.
نکته:
تردیدهایی در مورد تاریخ دقیق شروع سلطنت آنکالیمون وجود دارد و ممکن است شروع آن سال ۲۲۲۱ از دوران دوم باشد. برای جزئیات بیشتر به نکته اول از مدخل تار-آنکالیمون مراجعه کنید.