آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Amon Lhaw

آرشیو برچسب: Amon Lhaw

آمون لاو (تپه شنوایی در امین مویل شرقی)

تپه شنوایی قرینه آمون هن، تپه بینایی، بود. این تپه در امین مویل در ساحل شرقی آندویین و بر فراز آبشارهای رائوروس قرار داشت. زمانی قرن ها پیش از جنگ حلقه، این منطقه بخشی از مرزهای شمالی گوندور بود.

ادامه مطلب »