خانه - آرشیو برچسب: Aldaron

آرشیو برچسب: Aldaron

آلدارون (ارباب درختان)

نامی که گاهی برای اورومه ی والا و به نشانه علاقه او به جنگل ها و درختان به کار برده می شد. این نام شکل دیگری از نام مصطلح تر تائورون، ارباب جنگل ها، است که معمولا در میان سیندار برای شکارچی والار به کار می رفت.
در حقیقت تردید هایی در مورد صحت و اصالت این نام وجود دارد. اگر چه این اسم در نسخه منتشر شده سیلماریلیون وجود دارد، اما کریستوفر تالکین در حاشیه جلد دهم تاریخ سرزمین میانه تردیدهایی نسبت به آن وارد می کند. در یادداشت هایش بر کوئنتا سیلماریلیون این طور عنوان می کند که این نام متعلق به مراحل اولیه شکل گیری داستان بوده و نمی بایست در نسخه منتشر شده وارد می شد.