آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Adûnakhôr

آرشیو برچسب: Adûnakhôr

آدوناخور (خداوندگار غرب)

نام بیستمین پادشاه نومه نور که نام کامل و صحیح آن آر-آدوناخور است. این نام به عنوان حرکتی شورشی علیه الف ها و والار دیده می شود چون که پادشاه نومه نور، به جای اینکه مطابق رسم نامش را از زبان الف های برین انتخاب کند، از زبان بومی نومه نور نام خود را برگزید. در حقیقت این کار او ...

ادامه مطلب »