آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Adûnaic

آرشیو برچسب: Adûnaic

آدوناییک (زبان انسان های نومه نور)

زبان بومی مردم نومه نور و زبان آبا و اجدادی وسترون نکات با اینکه نام آدوناییک نمی تواند توسط اداین قبل از اینکه در اوایل دوران دوم به نومه نور مهاجرت کنند ، به کار گرفته شده باشد، به نظر می رسد همین زبان، یا چیزی شبیه به آن در بلریاند در طول دوران اول استفاده می شد؛ حداقل مردم خاندان ...

ادامه مطلب »