خانه - آرشیو برچسب: Adalgar Bolger

آرشیو برچسب: Adalgar Bolger

آدالگار بولجر (بزرگ خاندان بولجر)

بزرگترین پسر گونداهار بولجر و دینا دیگل، چون بزرگترین پسر از بزرگترین پسر بوده است به نظر می رسد که پس از مرگ پدرش در سال ۲۸۷۵ دوران سوم، آدالگار سردسته ی خانواده ی بولجرها شده است. (اما پیچیدگی رسوم هابیت ها این احتمال را می دهد که مادرش، دینا، این جایگاه را برای چند سال برعهده داشته، و آدالگار پس از او به این مقام رسیده است). بدلیل سر دسته ی خانواده بودن، آدالگار در جایگاه خانوداگی بادجفورد در بریجفیلدز می زیسته است.
آدالگار پدر سه فرزند به نام های: رودیگار، رودیبرت و روبی بود. از میان این فرزندان، روبی با فوسکو بگینز ازدواج کرد و مادربزرگ فرودو بگینز شد. بنابراین آدالگار پدر مادربزرگ فرودو بود (آدالگار چند سال قبل از اینکه فرودو به دنیا بیاید، مرده بود).