آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Adalgar Bolger

آرشیو برچسب: Adalgar Bolger

آدالگار بولجر (بزرگ خاندان بولجر)

بزرگترین پسر گونداهار بولجر و دینا دیگل، چون بزرگترین پسر از بزرگترین پسر بوده است به نظر می رسد که پس از مرگ پدرش در سال ۲۸۷۵ دوران سوم، آدالگار سردسته ی خانواده ی بولجرها شده است. (اما پیچیدگی رسوم هابیت ها این احتمال را می دهد که مادرش، دینا، این جایگاه را برای چند سال برعهده داشته، و آدالگار ...

ادامه مطلب »