آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - مقالات و نوشته‌ها - مقاله گیاهان شفا بخش به قلم «تضاد»

مقاله گیاهان شفا بخش به قلم «تضاد»

مقاله گیاهان شفا بخش به قلم «تضاد»
۵۳۴ Downloads

مقاله‌ای که پیش رو دارید در واقع بخشی است از یک کتاب بزرگ‌تر که برخی از درون‌مایه‌های شاهنامه را با سه‌گانه‌ی ارباب حلقه‌ها مقایسه می‌کند. نمی‌دانم کی بتوان به قول دوستان این کتاب را «جمع کرد» چون هر چه پیشتر می‌رود بیشتر نکاتی به چشم می‌آید که نگفتن از آن‌ها مایه‌ی دل‌سوزی می‌شود. بنابراین فکر کردم چه بسا اگر بخشی از آن را در اختیار دوستان عزیز آردایی قرار دهم شاید نظرها و انتقادهاشان موجب سرعت کار شود!

-تضاد

درباره الوه