آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - آردا کوئنتا – ماهنامه آردا - ماهنامه آردا – شماره ۲۰

ماهنامه آردا – شماره ۲۰

ماهنامه آردا – شماره ۲۰
۱۷۴۹ Downloads

مشتمل بر:

  • وستروس سرزمینی از یخ و آتش
  • اخبار وستروسی
  • بیوگرافی بازیگران سری نغمه ای ازآتش و یخ
  • آیا می دانستید؟!
  • کارگردانان سری نغمه ای از آتش و یخ
  • اژدهایان تارگرین
  • بیوگرافی شخصیت ها
  • تریبون آردایی

درباره الوه