آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - همایش ها - حدیث آمدن الفها و بندی شدن ملکور – نسخه ی صوتی

حدیث آمدن الفها و بندی شدن ملکور – نسخه ی صوتی

حدیث آمدن الفها و بندی شدن ملکور – نسخه ی صوتی
۴۹۳ Downloads

سخنرانی رضا علیزاده در اولین همایش آردا به تاریخ هجدهم اسفند هزار سیصد و هشتاد و چهار با عنوان: «حدیث آمدن الفها و بندی شدن ملکور» – نسخه ی صوتی.
پانویس: «متن سخنرانی».

درباره الوه