خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نیمرودل (دوشیزه‌ی الفی اهل لورین)

نیمرودل (دوشیزه‌ی الفی اهل لورین)

دوشیزه‌ی الفی اهل لورین و محبوب آمروت، که به سرزمین‌های جنوبی سرزمین میانه سفر کرد و در کوه‌های سفید گم شد.

نکات:

  1. سال ۱۹۸۱ دوران سوم، سالی بود که نیمرودل به دنبال آمروت از لورین گریخت و به سمت جنوب و برای جستجوی بندرگاه اده‌لوند رفت. نیمرودل در کوهستان سفید سرگردان شد و در نهایت، سال ۱۹۸۲ دوران سوم به بندرگاه رسید. زمانی که کشتی رفته و آمروت در دریا از دست رفته بود. همه‌ی آن‌چه از سرگذشتش می‌دانیم آن است که نیمرودیل هیچ‌گاه به سرزمینی که می‌شناخت بازنگشت. شاید کشتی‌های دیگری برای عبور از دریای بزرگ را یافت یا از غم از گم‌شدن آمروت مُرد یا حتی در سرزمین میانه سرگردان شد.
  2. حداقل، این تفسیر توسط کریستوفر تالکین در ضمیمه‌ی زبان‌شناسی سیلماریلیون آمده است و به نظر دنباله‌ی ساختار نام نیمرودل است. از دیگر سو، نوشته‌ای از جانب پدرش،  که در کتاب افسانه‌های ناتمام دوباره ذکر شده، چنان بیان می‌کند که نام نیمرودل را «نمی‌توان به طور کامل در شکل سینداری توضیح داد گرچه در قالب آن می‌گنجد.»

درباره 3DMahdi