خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نیمبره‌تیل (بیشه‌ی درختان غان آرورنی‌ین)

نیمبره‌تیل (بیشه‌ی درختان غان آرورنی‌ین)

ناحیه‌ی درختان غان، که در آرورنی‌ین، در کرانه‌ی شمالی خلیج بالار واقع شده است. ائارندیل از چوب درختان جنگلی نیمبرتیل برای ساخت کشتی‌اش، وینگیلوت استفاده کرد.

درباره 3DMahdi