خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نرون (نام مادری گالادریل)

نرون (نام مادری گالادریل)

زمانی که او متولد شد، پدرش فینارفین نام تنها دخترش را آرتانیس به معنای دختر والا قرار داد. به دنبال سنت الف‌ها، مادرش ائارون مدتی منتظر ماند تا او نیز نامی برای دخترش برگزیند. به دلیل قد بلند و قدرت بالای بدنی، ائارون نام نرون را برایش برگزید که به معنای «مرد – دختر» می‌باشد.

اگرچه در نهایت دختر آن‌ها از هیچ یک از دو اسم پدری و مادری خود استفاده نکرد و به جای آن نامی را برای خود برگزید که با آن در تاریخ شناخته می‌شود : گالادریل.

درباره 3DMahdi