خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نردانل (همسر فئانور)

نردانل (همسر فئانور)

همسر فئانور و مادر هفت پسر او، او خویشتن‌دارتر از همسر آتشین مزاجش بود و می‌کوشید آتش دل او را به هنگام شعله کشیدن با خرد خود از سوزندگی باز دارد.

درباره 3DMahdi