خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نارماکیل دوم (قربانی زود هنگام ارابه سواران)

نارماکیل دوم (قربانی زود هنگام ارابه سواران)

پادشاه گوندور، جانشین تلومختار اومبارداکیل که توسط ارابه‌سواران در نبرد دشت‌ها کشته شد.[۱]


[۱] ریشه‌ی کلمه‌ nar است که تحت‌اللفظی معنای «آتش» یا «شعله» می‌دهد اما معمولاً به طور تلویحی به خورشید اشاره دارد یا به رنگ سرخ. بنابراین «شمشیر سرخ» یا «شمشیر خورشید» به عنوان معنای ثانوی منطقی به نظر می‌رسد. اما فارغ از این موارد، محتمل است از روی سومین نفر از خاندان پادشاهان یعنی نارماکیل اول نیز گرفته شده باشد.

درباره 3DMahdi