خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نارخوست (یکی از برج‌های نیش)

نارخوست (یکی از برج‌های نیش)

برج غربی در میان دو برجی که با نام دندان موردور شناخته می‌شوند، که هر کدام در یک سمت تپه‌های اطراف دروازه سیاه مورانون پابرجا هستند و از ورودی شمال غربی موردور محافظت می‌کنند.

نارخوست و همتای آن کارخوست در اصل توسط اهالی گوندور ساخته شدند تا محافظ موردور بعد از اولین سقوط سائورون باشند.

وقتی توان گوندور ضعیف گشت، نارخوست رها شد و به تدریج رو به نابودی نهاد تا آن که سائورون به سرزمین باستانی خویش بازگشت، نیروهای او هر دو برج محافظ را تصرف کردند و آن‌ها را تعمیر نمودند، و بدین ترتیب در جنگ حلقه، یکی از نقاطی بودند که سائورون جهت حفاظت از خود به کار می‌برد.

درباره 3DMahdi