• اطلاعیه ها

  • الوه

   برخورد با اسپویل و فصل جدید سریال «بازی تاج و تخت»   07/15/2017

   با توجه به شروع فصل جدید سریال بازی تاج و تخت، از آنجایی که عنصر پیشبینی ناپذیری داستان نغمه یخ و آتش از اهمیت زیادی برای بینندگان برخوردار است، با هرگونه لوث سازی (اسپویل) داستان با جدیت برخورد خواهد شد. در صورتی که مایل به بحث و گفتگو در مورد وقایع فصل 7 سریال هستید (چه قسمت های جدید و چه قسمت هایی که خواهند گذشت)، از ابزار مخفی کننده  استفاده کنید. این قانون در تمامی بخش های تالارهای شورای ماهاناکسار تا زمان وجود این اطلاعیه معتبر خواهد بود.

نژادها و شخصیت‌ها

بحث در مورد نژادهای مختلف آردا و بحث های تخصصی در مورد هر یک از شخصیت های داستان های تالکین

139 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 42 پاسخ
  • 546 بازدید
  • 36 پاسخ
  • 947 بازدید
  • 136 پاسخ
  • 11,211 بازدید
  • 107 پاسخ
  • 28,055 بازدید
  • 65 پاسخ
  • 17,299 بازدید
  • 60 پاسخ
  • 8,963 بازدید
  • 66 پاسخ
  • 6,747 بازدید
  • 31 پاسخ
  • 5,270 بازدید
  • 85 پاسخ
  • 8,609 بازدید
  • 82 پاسخ
  • 6,806 بازدید
  • 38 پاسخ
  • 7,936 بازدید
  • 136 پاسخ
  • 9,950 بازدید
  • 38 پاسخ
  • 4,302 بازدید
  • 89 پاسخ
  • 13,130 بازدید
  • 50 پاسخ
  • 10,640 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 966 بازدید
  • 135 پاسخ
  • 16,531 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 1,318 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 440 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 3,909 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 3,751 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 7,026 بازدید
  • 38 پاسخ
  • 11,054 بازدید
  • 76 پاسخ
  • 12,729 بازدید
  • 44 پاسخ
  • 5,025 بازدید