رفتن به مطلب
  • اطلاعیه ها

    • الوه

      برخورد با اسپویل و فصل جدید سریال «بازی تاج و تخت»   07/15/2017

      با توجه به شروع فصل جدید سریال بازی تاج و تخت، از آنجایی که عنصر پیشبینی ناپذیری داستان نغمه یخ و آتش از اهمیت زیادی برای بینندگان برخوردار است، با هرگونه لوث سازی (اسپویل) داستان با جدیت برخورد خواهد شد. در صورتی که مایل به بحث و گفتگو در مورد وقایع فصل 7 سریال هستید (چه قسمت های جدید و چه قسمت هایی که خواهند گذشت)، از ابزار مخفی کننده  استفاده کنید. این قانون در تمامی بخش های تالارهای شورای ماهاناکسار تا زمان وجود این اطلاعیه معتبر خواهد بود.

صفحه مدیران

مدیران کل تالار

3DMahdi

3DMahdi

Mandos

Elessar

Elessar

Site-Admin

اله سار

اله سار

Site Admin

الوه

الوه

کبود ردا


ناظران کل تالار

Nienor Niniel

Nienor Niniel

هورین زاد

آرون

آرون

از سالیان بی پایان سرزمین الفی


مدیران بازنشسته

Tulkas Astaldo

Tulkas Astaldo

Site Admin

آرون

آرون

از سالیان بی پایان سرزمین الفی


ناظران بازنشسته

hamid stormcrow

hamid stormcrow

Servant of the Secret Fire

torambar

torambar

Fallen

turambar

turambar

Dagnir Glaurunga

اله ماکیل

اله ماکیل

نگهبان دروازه


ت.ت

ت.ت

Advanced Member

تضاد

تضاد

جمع اضداد

تور

تور

The messenger of Ulmo

فنگورن

فنگورن

Advanced Member×