• اطلاعیه ها

  • الوه

   برخورد با اسپویل و فصل جدید سریال «بازی تاج و تخت»   07/15/2017

   با توجه به شروع فصل جدید سریال بازی تاج و تخت، از آنجایی که عنصر پیشبینی ناپذیری داستان نغمه یخ و آتش از اهمیت زیادی برای بینندگان برخوردار است، با هرگونه لوث سازی (اسپویل) داستان با جدیت برخورد خواهد شد. در صورتی که مایل به بحث و گفتگو در مورد وقایع فصل 7 سریال هستید (چه قسمت های جدید و چه قسمت هایی که خواهند گذشت)، از ابزار مخفی کننده  استفاده کنید. این قانون در تمامی بخش های تالارهای شورای ماهاناکسار تا زمان وجود این اطلاعیه معتبر خواهد بود.

کتابخانه‌های آردا

کتابخانه ها مکانی است برای بحث و جمع آوری اطلاعات در مورد داستان های تالکین و حوادثی که در آن رخ داده است

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 27 پاسخ
  • 6,284 بازدید
  • 33 پاسخ
  • 3,417 بازدید
  • 173 پاسخ
  • 16,042 بازدید
  • 99 پاسخ
  • 5,657 بازدید
  • 37 پاسخ
  • 3,246 بازدید
  • 65 پاسخ
  • 9,955 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 1,646 بازدید
  • 32 پاسخ
  • 4,853 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 3,905 بازدید
  • 23 پاسخ
  • 3,718 بازدید
  • 58 پاسخ
  • 9,245 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,327 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 6,127 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 2,720 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 5,051 بازدید
  • 35 پاسخ
  • 6,544 بازدید
  • 40 پاسخ
  • 7,827 بازدید
  • 631 پاسخ
  • 33,523 بازدید
  • 1,157 پاسخ
  • 69,294 بازدید
  • 867 پاسخ
  • 49,638 بازدید
  • 277 پاسخ
  • 26,661 بازدید
  • 332 پاسخ
  • 34,365 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 370 بازدید
  • 22 پاسخ
  • 3,197 بازدید
  • 25 پاسخ
  • 1,582 بازدید