آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فولکا (شاه شکارچی روهان)

فولکا (شاه شکارچی روهان)

سیزدهمین شاه روهان، او شکارچی خوبی بود و در دوران سلطنتش سرزمینش را از وجود اورک‌ها پاک کرد و از آن‌ها متنفر بود چرا که پدرش والدا به دست آنان کشته شده بود. پس از تار و مار اورک‌ها، برای شکار گراز بی‌رحم هولت، رفت و موفق به کشتن گراز شد گرچه خودش نیز به سختی مجروح شد و مرد . پس از او پسرش فولکواین به سلطنت رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...