آخرین مقالات فرهنگنامه

ماهی

موجودات فلس‌داری که در آب زندگی می‌کردند و غذای مورد علاقه‌ی گولوم.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...