آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - شاه‌درخت (درختان پرطاقت مناطق مرتفع)

شاه‌درخت (درختان پرطاقت مناطق مرتفع)

درختان همیشه سبز که در قسمت‌های شمالی سرزمین میانه می‌رویند، به خصوص در دره‌های بالایی آندوین.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...