آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - آشتین دَم (اژدهایانی که نفس آتشین داشتند)

آشتین دَم (اژدهایانی که نفس آتشین داشتند)

تاریخ: گلائرونگ اولین اژدهای آتشین بود که در سال ۲۶۵ دوران اول پدیدار شد. این نژاد هنوز وجود دارند.

نژاد: اژدهایان

معنی: Drake  گونه‌ی قدیمی کلمه‌ی اژدها است.

نام‌های دیگر: اورولوکی

“اما تواناترین اژدهایان ، آتشین و غول پیکرند و به آرامی راه می‌روند …”

(تورامبار کتاب داستان‌های گمشده  )

قوی‌ترین گروه دو بخش اصلی نژاد اژدهایان. همان طور که از نامشان پیداست این اژدهایان قادر به شلیک آتش بودند. گلائرونگ، آنکالاگون و اسماگ مهم‌ترین این گروه بودند.

اسماگ، آخرین اژدهایی که حقیقتاً قوی بود توسط بارد در انتهای دوران سوم کشته شد. می‌توان اطمینان داشت که او آخرین اژدهای آتشین نبوده زیرا گندالف اشاره داشت که حدود ۸ سال پس از مرگ اسماگ دوباره اژدهایان آتشینی دیده شدند. تالکین حتی تا آن‌جا پیش رفته که می‌گوید امکان دارد بعضی از این اژدهایان تا کنون نیز زنده باشند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...