آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فئانتوری (اربابان ارواح)

فئانتوری (اربابان ارواح)

اصلیت: خلق شده به وسیله ایلوواتار

نژاد: آینور

گروه: والار

معنی: اربابان روح

ملقب به:   منداس و برادرش لورین

توضیح: منداس از جمله آراتار بود اما لورین نبود.

اربابان ارواح القابی که به منداس نامو و برادرش لورین (ایرمو) داده بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...