آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - سقوط نارگوتروند (یغمای تالارهای ناروگ)

سقوط نارگوتروند (یغمای تالارهای ناروگ)

سقوط و نابودی دژ نارگوتروند به وسیله گلائرونگ و گروهش، در سال ۴۹۵ دوران اول.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...