خانه - آرشیو دانلود

آرشیو دانلود

فرهنگ لغت الفی به فارسی « آثار اعضا « دانلودها

AttributeValue
تاریخ ارسالJuly 13, 2020
دانلود شده :۷۴۴بار
دسته بندی هاآثار اعضا

توضیحات

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که توسط تیم ترجمه سایت آردا گردآوری شده است. در منبع انگلیسی این مجموعه اشاره شده است که کلمات از آخرین نسخه های ابداعی زبان الفی کوئنیا توسط پروفسور تالکین، انتخاب شده است. این زبان در داستان های این نویسنده و جهانی به نام سرزمین-میانه کاربرد دارد.
در نسخه فارسی کلمات در قالب بیست و شش فصل موضوعی بر محور زندگی اجتماعی، فرهنگ و آداب و سنن و موارد عمومی زندگی الف ها دسته بندی شده است.