خانه - آرشیو دانلود

آرشیو دانلود

ماهنامه آردا-شماره ۲۲ « آردا کوئنتا - ماهنامه آردا « دانلودها

AttributeValue
تاریخ ارسالMarch 18, 2018
دانلود شده :۸۵۴بار
دسته بندی هاآردا کوئنتا - ماهنامه آردا

توضیحات

مشتمل بر:

-مقایسه داستان و شخصیت تالیون با شخصیت های تالکین(سایه موردور؛ خیلی دور، خیلی نزدیک)
-آثار کاربران
-تحلیل و معرفی شخصیت فلادریف پوست درختی
-مصاحبه با شخصیت های تالکین(یاوانا کمنتاری)
-بهار می آید