خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید براساس رسومات الف‌های برین، نام پدری مایدروس «نلیافینوه» به معنی فینوه‌ی سوم بود؟ نام مادری وی «مایتامو» به معنی خوش‌ظاهر بود. لقب وی «روساندُل» بود که معنای مسین‌سر که اشاره به رنگ موهای وی که قرمز تیره بود داشت. مایدروس، ساختی به زبان سینداری از لقب و نام مادری وی است.

درباره الوه