خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید در نسخه‌های اولیه ارباب حلقه‌ها، گلورفیندل یکی از ۹ یار حلقه بوده است؟

درباره الوه