خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید در نسخه‌های منتشر نشده‌ی سیلماریلیون، فینگولفین پسری کوچک‌تر از آره‌دل به نام «آرگون» دارد که در نبرد لاموت فرمانده‌ی اورک‌ها را می‌کشد و خود نیز می‌میرد؟

درباره الوه