خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید جی. آر. آر. تالکین بخش عمده نوشته‌های درون دفترهای خاطراتش را به خط‌های مختلف الفی که خود اختراع کرده بود می‌نوشت؟

این دفترهای خاطرات مفصل در اختیار کتابخانه دانشگاه بادلیان است و مگر برخی محققان بسیار برجسته، آنهم تنها تحت نظر بنیاد تالکین، کسی نمی‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد!

درباره الوه