آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید سخنان ابتدایی پرولوگ فیلم یاران حلقه، از دیالوگ چوب‌ریش در کتاب بازگشت شاه گرفته شده است؟

در فصل جدایی‌های بسیار، چوب‌ریش رو به کله‌بورن و گالادریل چنین می‌گوید:

«چون دنیا دارد عوض می‌شود: این را در آب احساس می‌کنم، در خاک احساس می‌کنم، و بویش را از هوا می‌شنوم. فکر نمی‌کنم که دیگر هیچ وقت همدیگر را ببینیم.»

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...