خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرون (ستاره شامگاهی، ملکه نجیب آراگورن اله سار)

آرون (ستاره شامگاهی، ملکه نجیب آراگورن اله سار)

لیو تایلر در نقش آرون در سه گانه ارباب حلقه ها

لیو تایلر در نقش آرون در سه گانه ارباب حلقه‌ها

تاریخ: در سال ۲۴۱ دوران سوم به دنیا آمد و در سال ۱۲۱ دوران چهارم در گذشت

نژاد: نیم الف، اما نهایتا از انسان‌ها به حساب آمد

گروه: از اعقاب نولدور، سیندار و اداین (و از اعقاب دورتر سایر گروه‌ها)

فرهنگ: در اصل ریوندل، بعدا گوندور

معنی: آرون یعنی بانوی نجیب

عناوین دیگر: ستاره شامگاه، اوندومیل

دختر و کوچک‌ترین فرزند الروند و کلبریان که در قرن سوم دوران سوم زاده شد. عمر طولانیش را در خانه پدریش در ریوندل سپری کرد و نیز گاهی در میان مردم مادرش در لورین. در سال ۲۹۵۱ دوران سوم، وقتی که ۲۷۱۰ سال داشت در حالی که از لورین به خانه بازمیگشت با آراگورن جوان، که الروند پرورش او را به عهده گرفته بود، ملاقات کند.

آرون - اثر جورج زیل

آرون – اثر جورج زیل

خیلی زود پس از این ملاقات، آراگورن عازم سرزمین‌های وحشی می‌شود، اما آرون حدود بیست و نه سال بعد او را در لورین ملاقات می‌کند؛ و روی پشته کرین آمروت با هم نامزد می‌کنند. روهرین، اسب آراگورن هدیه ای از آرون بود؛ در آخر دوران سوم نیز، هنگامی که آراگورن عازم نبرد می‌شد، برای او درفشی جواهرنشان تهیه کرد؛ این همان پرچمی بود که آراگورن هنگام پیاده شدن از کشتی‌های تصرف شده دزدان دریایی در نبرد پله نور آن را برافراشت.

هنگامی که آراگورن پادشاه شد، آن دو در روز نیمه تابستان سال سقوط باراد-دور با هم ازدواج کردند. آرون جاودانگی‌اش را رها کرد تا با یک فانی ازدواج کند و تنها الفی بود که پس از لوتین چنین کرد. او بیش از صد سال ملکه آراگورن باقی ماند ولی سرانجام وقتی آراگورن درگذشت او به سوی سرزمین متروک لورین رهسپار شد و دیگر پس از آن هیچ گاه دیده نشد. گفته شده که زندگی او در همان پشته کرین آمروت که سال‌ها پیش همراه آراگورن روی آن ایستاده بود پایان یافت.

درباره 3DMahdi