خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آراوال (سیزدهمین شاه آرتداین)

آراوال (سیزدهمین شاه آرتداین)

تاریخ: تولد: ۱۷۱۱ دوران سوم مرگ : ۱۸۹۱ دوران سوم (او به مدت ۱۸۰سال زیست). پادشاهی آرتداین از ۱۸۱۳ دوران سوم (به مدت ۷۸ سال حکم راند.).
نژاد: انسان
بخش: دونه داین
فرهنگ : آرتداین
خانواده : خاندان ایسیلدور
جایگاه : فورنوست اراین شهر پادشاهی آرتداین
معنی : ظاهرا به معنی قدرت شاهانه می باشد.
عناوین : وارث ایسیلدور، پادشاه آرتداین 

پسر آرولگ دوم در زمانی به دنیا آمد که مملو از جنگ و نزاع بود. در زمان تولدش قلمرو حکومت پدرش آرتداین به مدت چهارصد سال تحت تهدید از طرف همسایه ی شرقی اش، انگمار بود.
آراوال نیز نقشش را در جنگ با آنگمار بازی کرد. کتاب ارباب حلقه ها چیزی در مورد نقش او بیان نمی کند اما کتاب تاریخ سرزمین میانه اشاره می کند که او در عین حال که یک جنگجو بود، سیاستمدار نیز بود. در اتحاد با الف های لیندون و ایملادریس، او حداقل یک بار پیروزی مهمی را در جنگ با شاه جادوپیشه ی آنگمار بدست آورد.همچنین اینگونه بیان شده که که برای کوچ دوباره ی به کاردولان تلاش کرد اما موجودات شیطانی، اشباحی که توسط شاه جادوپیشه ی آنگمار حدود دو قرن پیش فرستاده شده بودند، از این کارِ او جلوگیری کردند.
در آخر شجاعت آراوال زیاد به چشم نیامد. نوه ی او آرودویی که در زمان آراوال و فقط سیزده سال پس از پیروزی بزرگ او به دنیا آمده بود؛ شاهد ویرانی کامل پادشاهی آرتداین بود.
آراوال برای ۷۸ سال بر آرتداین حکومت کرد و پادشاهی پس از او به پسرش آرافانت انتقال یافت.
یادداشت:

  1. تاریخ تولد آراوال فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد ۱۲ آمده است . بخش مردمان سرزمین میانه. که بنابراین نمی توان به طور قطع در مورد آن صحبت کرد چون این کتاب بطور کامل موثق نیست.

درباره 3DMahdi