خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرانروت (شمشیر تینگول پادشاه دوریات)

آرانروت (شمشیر تینگول پادشاه دوریات)

شمشیر تینگول پادشاه دوریات و ارباب سیندار. از منشا و تاریخش اطلاعات زیادی در دست نیست، به جز اینکه کلمه آرانروت به معنای خشم پادشاه می باشد. بعد از سقوط تینگول، از یغمای منه گروث نجات داده شد و به همراه نجات یافتگان در دستان دختر نوه ی دختری تینگول، الوینگ، به جنوب برده شد. الوینگ شمشیر را به پسرش الروس داد، کسی که بعدها اولین پادشاه نومه نور شد و پس از آن زمان از آرانروت به عنوان شمشیر پادشاه نومه نور نام برده می شد. سرنوشت نهایی این شمشیر نامشخص است. ممکن از در سقوط نومه نور از بین رفته باشد و یا ممکن است توسط آرفارازون به آمان برده شده باشد، که در این مورد هنوز درون غارهای فراموش شده نهفته است.

درباره 3DMahdi