خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنجلیکا بگینز (دختر پونتو بگینز)

آنجلیکا بگینز (دختر پونتو بگینز)

دختر پونتو بگینز و بنابراین خویشاوند دور فرودو بگینز (هر چند بیلبو به خود به عنوان عموی آنجلیکا بگینز اشاره می‌کرد، ولی او در واقع نه برادر زاده، بلکه از اقوام خیلی دور او بود). آنجلیکا در جشن تولد مشهور بیلبو حضور نیافت اما او در میان کسانی بود که هدایایی ویژه دریافت کردند. درمورد او هدیه یک آینه گرد بود.

درباره 3DMahdi