خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آمون لانک (تپه زیر دول گولدور)

آمون لانک (تپه زیر دول گولدور)

تپه ای در بخش های جنوبی سبز بیشه بزرگ. پس از گذشت یک هزاره از دوران سوم، سائورون به آمون لانک آمد و دژی در آنجا بنا کرد. قلعه به همراه تپه از آن پس دول گولدور و بیشه ای که قلعه در آن واقع بود میرک وود (سیاه بیشه) نام گرفت.

درباره 3DMahdi