خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آمون گوآرت (تپه ای که گوندولین بر فراز آن قرار داشت)

آمون گوآرت (تپه ای که گوندولین بر فراز آن قرار داشت)

تپه ای واقع در دره توملادن در میان کوهستان محیط که تورگون شهر گوندولین را بر فراز آن ساخت.

درباره 3DMahdi