خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلماریان (ملکه‌ی تار ملندور از نومه نور)

آلماریان (ملکه‌ی تار ملندور از نومه نور)

ملکه‌ی تار ملندور، پنجمین پادشاه نومه نور و مادر تار آلداریون، ششمین پادشاه نومه نور.

درباره 3DMahdi