خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلکارونداس (قلعه‌ی دریا)

آلکارونداس (قلعه‌ی دریا)

قلعه‌ی دریا نامیده میشد. آلکارونداس، ناو فرماندهی سیاه و طلایی آر فارازون ، آخرین پادشاه نومنور بود. او با استفاده از آن، به سواحل آمان سفر کرد تا والار را به مبارزه طلبیده و اینگونه باعث سقوط فرمانروایی خود شد.

درباره 3DMahdi