خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - پس از لایت (ماه بعد از نیمه تابستان)

پس از لایت (ماه بعد از نیمه تابستان)

هفتمین ماه در تقویم شایر، که همان طور که از اسمش بر می آید، بعد از روزهای جشن نیمه تابستان در لایت فرا می رسد. و تقریبا برابر است با جولای امروزی. این ماه در حقیقت از ۲۴ام ژوئن تا ۲۳ام جولای در تقویم میلادی را شامل می شود.

درباره 3DMahdi