خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آدامانتا چاب (همسر گرونتوس توک)

آدامانتا چاب (همسر گرونتوس توک)

همسر گرونتوس توک، توک پیر مشهور، آدامانتا مادر دوازده فرزند طی کمتر از سی سال بود. آن دوازده فرزند پدران شاخه های بسیاری از خانواده ی توک بودند، بیلبو، فرودو، مری و پیپین از طریق شاخه های مختلفی همگی به آدامانتا می رسند. دو تا از فرزندان او به مقام تاین شایر دست یافتند. ایزنگریم، فرزند بزرگتر، و ایسومبراس. دو تن دیگر از فرزندان او شایر را به مقصد ماجراجویی اسرارآمیزی ترک گفتند. این دو نفر هیلدیفونس و ایزنگار بودند.(ایزنگار جوان ترین فرزند از دوازده فرزند آدامنتا بود.)

درباره 3DMahdi