خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آدالگریم توک (پدربزرگ پرگرین توک)

آدالگریم توک (پدربزرگ پرگرین توک)

زمان : بین سالهای ۲۸۸۰ از دوران سوم و ۲۹۸۲ از دوران سوم (به حساب تقویم شایر ۱۲۸۰-۱۳۸۲ و ۱۰۲ سال زندگی کرد)
نژاد : هابیت
فرهنگ : هابیت های شایر
خانواده : توک
جایگاه: احتمالا در توک لند می زیسته ، منزلگاه توک ها
معنی: احتمالا از ترکیب دو کلمه نجیب noble و شوم grim ساخته شده باشد.

تنها فرزند هیلدیگریم که خود چهارمین فرزند توک پیر مشهور بود. آدالگریم چهار فرزند داشت که پالادین توک تنها پسرش بود. طی بیشتر سال های عمر آدالگریم، تاین شایر پسر عمویش، فرومبراس سوم بود. اما فرومبراس هیچ گاه ازدواج نکرد و بعد از مرگ وی در جلسه ای مشخص شد که مقام تاین شایر از طریق هیلدگریم ادامه خواهد یافت. اگر آدالگریم زنده می ماند او خودش تاین شایر می شد، اما همانگونه که اتفاقات نشان دادند این پسرش پالادین بود که عنوان تاین را از آن خود کرد به عنوان تاین پالادین دوم شناخته شد. در نهایت نیز مقام تاین شایر به نوه ی آدالگریم، پرگرین توک مشهور رسید.

درباره 3DMahdi