خانه - ۱۳۸۳

آرشیو سالانه: ۱۳۸۳

تولد شین آستین!

امروز ۲۵ فوریه تولد شین آستین (سم گمگی) است. او ۱۹۷۱ در سانتا مونیکای کالیفرنیا به دنیا آمده و امروز ۳۵ ساله می شود.

«فرستاده شده از طرف آرون»