آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: First East Farthing Troop

آرشیو برچسب: First East Farthing Troop

اولین گروه فاردینگ شرقی (داروغه‌های فراگ‌مورتن)

گروهی از داروغه‌ها که در زمان سختی‌ها تحت امر سارومان در شایر تشکیل شد. گروه مذکور در داروغه‌خانه‌ی فراگ‌مورتن، واقع در جاده‌ی شرقی سکونت داشتند و همانان بودند که سعی کردند فرودو و همراهانش را در سفر به بگ‌اند دستگیر کنند.

ادامه مطلب »