آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Asfaloth

آرشیو برچسب: Asfaloth

آسفالوت (نام اسب گلورفیندل)

اسب سفیدِ درخشانی بود که گلورفیندل اهل ریوندل در سالهای پایانی دوران سوم بر آن سوار می‌شد. گلورفیندل سوار بر آسفالوت بود که راهی جستجو برای یافتن آراگورن و هابیت ها شد و پس از اینکه آن‌ها را یافت، مرکب خود را به فرودوی زخمی داد. به رغمخطر سواران سیاه در گدار بروئینن، آسفالوت فرودو را به سلامت به خانه‌ی الروند رساند. در اولین نسخه‌ی منتشر شده ...

ادامه مطلب »