آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Anfauglir

آرشیو برچسب: Anfauglir

آنفائگلیر (آرواره عطش)

کارخاروت بزرگترین گرگ تمامی دوران به قصد کشتن هوآن توسط ملکور پرورش یافت. تقدیر هوآن این بود که توسط چنین موجودی کشته شود. گرگ به دستور صاحبش به عنوان نگهبان دروازه آنگباند نهاده شد. وقتی برن و لوتین به جستجوی سیلماریل ها وارد آنگباند شدند آنها توانستند کارخاروت را افسون کنند و با امنیت داخل شوند .اما هنگام فرار دوباره ...

ادامه مطلب »