آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Amon Ereb

آرشیو برچسب: Amon Ereb

آمون ارب (تک تپه بلریاند شرقی)

تپه ای وسیع با دامنه های باتلاقی که بر دشت های بلریاند شرقی مشرف بود. به عنوان بلندترین نقطه آن منطقه این تپه اهمیت استراتژیک فوق العاده ای داشت زیرا از گذرگاه شرقی کنار دیوار بلند آندرام به قسمت های جنوبی بلریاند محافظت می کرد. در اینجا بود که دنه تور ناندوری در نخستین نبرد کشته شد و مدت ها ...

ادامه مطلب »