خانه - آرشیو دانلود

آرشیو دانلود

افسانه ی بیدار شدن کوئندی -کوئی وی ینیارنا « آثار اعضا « دانلودها

AttributeValue
تاریخ ارسالAugust 11, 2014
دانلود شده :۱۳۳۸بار
دسته بندی هاآثار اعضا, تاریخ سرزمین میانه

توضیحات

افسانه ی بیدار شدن کوئندی -کوئی وی ینیارنا (The Legend of the Awaking of the Quendi -Cuivienyarna) برگرفته از ضمیمه بخش چهارم جلد یازدهم کتاب تاریخ سرزمین میانه (نبرد جواهرات) که به داستان بیدار شدن الف ها در کنار دریاچه کوئی وینن می پردازد و اتفاقات روزهای اولیه و برخورد گروه های مختلف الف ها و شکل گیری دسته های مختلف نژاد الف ها را بیان می کند.

این داستان توسط «الوه» ترجمه شده و در دسترس بازدید کنندگان عزیز قرار دارد.